Cờ Ấn Độ

Cờ Ấn Độ sản phẩm đặc biệt đại diện cho quốc gia. Thường được sử dụng trong các sự kiện mang tính kết nối quốc tế. Nhằm biểu hiện cho văn hóa của quốc gia đại diện. Sản phẩm còn có thể là vật trang trí, lưu niệm, mang lại dấu ấn về văn hóa quốc gia mà ta muốn hướng tới khi sử dụng.

+ Chất liệu & mẫu mã: theo yêu cầu.

Call Now Button
Chat Facebook