Cờ Asean

Cờ Asean cờ là sản phẩm đặc biệt đại diện cho tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Thường được sử dụng trong các sự kiện mang tính kết nối quốc tế. Cờ Asean còn có thể là vật trang trí, lưu niệm, mang lại dấu ấn về văn hóa quốc gia mà ta muốn hướng tới khi sử dụng.

+ Kích thước & mẫu mã: theo yêu cầu.

Call Now Button
Chat Facebook