Cờ Đảng in 3D

 Cờ Đảng in 3D, cờ  là biểu tượng cao quý của Đảng, với biểu tượng búa và lưỡi liềm đặt chéo lên nhau tượng chưng cho sự thống nhất của hai giai cấp lao động. Được sử dụng trong các cơ quan, hộ gia đình, thuyền tàu,… để đánh dấu chủ quyền, cũng như thể hiện lòng yêu nước đặc biệt là trong các dịp lễ quan trọng.

+ Với chất lượng được in bằng kỹ thuật 3D, sẽ cho ra hình ảnh ấn tượng sắc nét và chân thực nhất cho từng sản phẩm.

+ Chất liệu & kích thước: theo yêu cầu.

Call Now Button
Chat Facebook