Cờ Đảng đuôi nheo

Cờ đuôi nheo Đảng là biểu tượng cao quý của Đảng, với biểu tượng búa và lưỡi liềm đặt chéo lên nhau tượng chưng cho sự thống nhất của hai giai cấp lao động. Thường được sử dụng trong các cơ quan, hộ gia đình, thuyền tàu,… để đánh dấu chủ quyền, cũng như thể hiện lòng yêu nước đặc biệt là trong các dịp lễ quan trọng. Sản phẩm có phần đuôi nheo ở cuối cờ.

Cờ Đảng đuôi nheo nhiều kích thước, mẫu mã và chất liệu đa dạng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu để tạo ra sản phẩm hoàn thiện, ưng ý nhất cho các khách hàng.

Call Now Button
Chat Facebook