Cờ Đảng 60×90 cm – Vải dầu

Cờ Đảng 60×90, cờ là biểu tượng cao quý của Đảng, với biểu tượng búa và lưỡi liềm đặt chéo lên nhau tượng chưng cho sự thống nhất của hai giai cấp lao động. Thường được sử dụng trong các cơ quan, hộ gia đình, thuyền tàu,… để đánh dấu chủ quyền, cũng như thể hiện lòng yêu nước đặc biệt là trong các dịp lễ quan trọng.

+ Kích thước : 60×90 cm

+ Chất liệu: Vải dầu (chất liệu không thấm nước giúp sản phẩm có sức chịu bền hơn trong mọi thời tiết)

Call Now Button
Chat Facebook