Cờ Đảng vải phi bóng

Cờ Đảng là biểu tượng cao quý của Đảng, với biểu tượng búa và lưỡi liềm đặt chéo lên nhau tượng chưng cho sự thống nhất của hai giai cấp lao động.

Cờ Đảng vải phi bóng nhiều kích thước và mẫu mã đa dạng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu để tạo ra sản phẩm hoàn thiện, ưng ý nhất cho các khách hàng.

 

Call Now Button
Chat Facebook