Sale!

Cờ Đảng đuôi nheo

Mã: M93

2 1

Cờ đuôi nheo Đảng là biểu tượng cao quý của Đảng, với biểu tượng búa và lưỡi liềm đặt chéo lên nhau tượng chưng cho sự thống nhất của hai giai cấp lao động.

Thường được sử dụng trong các cơ quan, hộ gia đình, thuyền tàu,… để đánh dấu chủ quyền, cũng như thể hiện lòng yêu nước đặc biệt là trong các dịp lễ quan trọng.

+ Sản phẩm có phần đuôi nheo ở cuối cờ.

+ Chất liệu: Theo yêu cầu.

Call Now Button
Chat Facebook