Cờ Đoàn in kỹ thuật số

Cờ Đoàn là đại diện cho sức mạnh, ý chí và sự đoàn kết của thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Lá cờ đỏ tươi, hình chữ nhật, có chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài, ở giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

Call Now Button
Chat Facebook